Number of the records: 1  

Kvalita pripravenosti absolventov stredných škôl na štúdium odborného anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 1. Title Kvalita pripravenosti absolventov stredných škôl na štúdium odborného anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. S. 83-86. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * absolventi * školy stredné * univerzity * kvalita * vzdelávanie
  AnnotationJazyková kompetencia absolventov stredných škôl. Nedostatky evidované v lexikálnej a sémantickej kompetencii. Nedostatky evidované v gramatickej kompetencii. Problémy s tvorbou opytovacích viet.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00735-017, originál dokumentu