Number of the records: 1  

Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave

 1. Title Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Author infoZuzana Ondrejová, Ľubica Hulajová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Co-authors Hulajová Ľubica EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Humanistic foreign language teaching and learning I : innovative methods and approaches : conference proceedings : the first international conference : 14 - 15 September 2012 Nitra. S. 212-216. - [Nitra] : [Department of english and american studies, Faculty of arts, Constantine the Philosopher University in Nitra], [2012]. ISBN 978-80-558-0153-7
  Issue dataTab.
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * jazyky cudzie * jazyk odborný * angličtina * slovenčina * univerzity * študenti
  AnnotationPrípady tzv. interferencie, negatívneho jazykového transferu na úrovni gramatiky a lexiky východiskového, prvotného – materinského jazyka – slovenčiny, a druhotného, cieľového jazyka – angličtiny. Cieľovou skupinou sú študenti Obchodnej fakulty a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvujúci semináre z anglického odborného jazyka, ktorých jazyková kompetentnosť je na úrovni B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00864-003, originál dokumentu