Number of the records: 1  

Aplikácia markovových reťazcov vo výpočte opravných položiek k portfóliu úverov

 1. Title Aplikácia markovových reťazcov vo výpočte opravných položiek k portfóliu úverov
  Author infoMária Vojteková, Oľga Blažeková
  Author Vojteková Mária
  Co-authors Blažeková Oľga
  Source document Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 6, č. 1 (2012), s. 53-56. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords reťazce Markovove * modely ekonomicko-matematické * pravdepodobnosť * teória modelov ekonomicko-matematických * úver
  AnnotationPoužitie Markovových reťazcov na výpočet pravdepodobnosti nesplatenia úverov, ktorá tvorí podklad pre výpočet opravných položiek. Markovove reťazce majú význam pri modelovaní správania, ktorý podlieha množstvu vplyvov, ako napríklad časový vývoj nesplácania úverov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2012: 1-2