Number of the records: 1  

Gramatika vo výučbe anglického odborného jazyka

 1. Title Gramatika vo výučbe anglického odborného jazyka
  Parallel titleGrammar in ESP instruction
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source documentVzdelávanie, globalizácia a regionálny rozvoj : medzinárodný nekonferenčný recenzovaný zborník. S. 89-93. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-8075-618-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyk odborný * jazyky cudzie * gramatika * angličtina * komunikácia
  AnnotationPostavenie gramatiky vo výučbe odborného anglického jazyka. Prezentácia metód učenia a nácviku gramatických javov v kontexte odbornej komunikácie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 01654-001, kópia plného textu