Number of the records: 1  

Návrh inovatívneho modelu integrácie metód BSC a DEA

 1. Title Návrh inovatívneho modelu integrácie metód BSC a DEA
  TranslationThe Proposal for an innovated integrated model of methods BSC and DEA
  Author infoMichaela Durkáčová, Jaroslava Kádárová
  Author Durkáčová Michaela
  Co-authors Kádárová Jaroslava
  Source document Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. Roč. 4, č. 1 (2014), s. 28-36. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014. ISSN 1338-435X
  NotePopis urobený: 18.2. 2015. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Keywords metóda BSC * procesy podnikové * modely ekonomicko-matematické * efektívnosť ekonomická * prostredie podnikateľské * výkony podnikové
  AnnotationPrístupy k problematike integrácie metód DEA a BSC vo svete. Porovnanie štúdií, ktoré sa venovali kombinácii DEA, BSC a ďalších metód. Komparácia metód BSC a DEA. Slabé stránky BSC a silné stránky DEA. Návrh modelu riadenia výkonnosti a efektívnosti podnikových procesov na báze integrácie metód BSC a DEA.
  URL ftp://193.87.31.84/0198066/VP1_2014.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2014: 1