Number of the records: 1  

Public spending and economic growth: an empirical analysis of developed countries

 1. Title Public spending and economic growth: an empirical analysis of developed countries
  TranslationVerejné výdavky a hospodársky rast: empirická analýza rozvinutých krajín
  Author infoBernur Acikoz, Serkan Cinar
  Author Acikoz Bernur
  Co-authors Cinar Serkan
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 448-458. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords analýza empirická * rast hospodársky * výdavky verejné * krajiny vyspelé * modely ekonomicko-matematické
  AnnotationVplyv verejných výdavkov na hospodársky rast a analýza zdrojov hospodárskeho rastu v rozvinutých krajinách od 90. rokov. Otázky vplyvu verejných výdavkov na hospodársky rast založený na výrobnej funkcii Cobb-Douglas s dvoma ekonometrickými modelmi s automatickým rozloženým poklesom (ARDL) a dynamickým fixným efektom (DFE) pre 21 vyspelých krajín (krajiny OECD s vysokými príjmami) za obdobie 1990 - 2013.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 5

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF101 KBverejne dostupné