Number of the records: 1  

Zákon o slobode informácií a žiadosť o sprístupnenie podania žiadosti o poskytnutie informácií

 1. Title Zákon o slobode informácií a žiadosť o sprístupnenie podania žiadosti o poskytnutie informácií . II
  Author infoArtúr Soldán
  Author Soldán Artúr
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 10, č. 9 (2017), s. 14-17. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords informácie * pojmy * sloboda informácií * úpravy právne
  AnnotationAnalýza zákona o slobode informácií, konkrétne absencia právnej definície pojmu informácia, právny pojem "mať k dispozícii" z hľadiska praktických skúseností.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 9