Number of the records: 1  

Writing to be Read

 1. Title Writing to be Read
  TranslationPísať tak, aby ste boli čítaní
  Author infoDavid Cole, Mária Spišiaková
  Author Cole David
  Co-authors Spišiaková Mária
  Source documentUniversitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5.. S. 43-52. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017 / Breveníková Daniela ; Homolová Eva. ISBN 978-80-223-4362-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords časopisy * impact faktor * činnosť publikačná * periodiká * tvorivosť vedecká * práca vedecká * práca vedeckovýskumná * tlač * knihy * vydavateľstvá
  AnnotationŤažkosti vedcov v strednej Európe pri uverejňovaní publikácií v kvalitných vedeckých časopisoch. Publikácie v časopisoch v procese hodnotenia kariérneho rastu. Stratégie rozvíjania obsahu s cieľom objaviť nové veci.
  DatabaseARTICLES
  No. of Archival CopyE17 01010-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti10.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení