Number of the records: 1  

Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie

 1. Title Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie
  Parallel titleTeaching Methods of Human Resources Management from the Point of View of the Creative-Humanistic Concept
  Author infoNatália Tarišková
  Author Tarišková Natália EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. S. 50-69. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Joniaková Zuzana ; Jankelová Nadežda ; Záležáková Eliška. ISBN 978-80-225-4480-1
  NoteVEGA 1/0609/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * fakulty * ekonómia * manažment personálny * vyučovanie * výchova
  AnnotationKoncepcia tvorivo-humanistickej výchovy ako základné východisko nového poňatia vzdelávania (THV systém). Model rozvoja psychických funkcií a procesov osobnosti v systéme THV. Stratégie rozvoja osobnosti. Východiská dlhodobého zámeru rozvoja vysokých škôl na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty podnikového manažmentu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00022-006, originál dokumentu

Number of the records: 1