Number of the records: 1  

The little SAS book: a primer (4th ed.)

 1. Title The little SAS book: a primer (4th ed.)
  Author infoAdriana Horníková
  Author Horníková Adriana EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source documentTechnometrics. Vol. 51, no. 4 (November 2009) s. 485. - Alexandria : American Statistical Association, 2009. ISSN 0040-1706
  Review documentThe little SAS book: a primer (4th edition) / Lora D. Delwiche, Susan J. Slaughter. - Cary, NC : SAS Publishing, 2008
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  systematics 681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Keywords recenzie * softvér * systémy štatistické * príručky
  AnnotationRecenzia na publikáciu The little SAS book: a primer (4th edition) od Lora D. Delwiche a Susan J. Slaughter. Charakteristika publikácie. Základy (príručka) ovládania SAS (Statistical analysis system) softvéru. Charakteristika jednotlivých kapitol. Možnosť využitia publikácie.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00133-001, kópia plného textu

Number of the records: 1