Number of the records: 1  

Economic crisis - arguments of its origination and its potential solutions

 1. Title Economic crisis - arguments of its origination and its potential solutions
  Author infoFrantišek Nemeth
  Author Nemeth František EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source documentCOFOLA 2009 : key points and ideas, the conference proceedings. S. 141-142. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4821-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Keywords kríza * kríza hospodárska * kríza finančná * úspory * hotovosť * zdroje ľudské * regulácia
  AnnotationPríspevok sa snaží analyzovať možné príčiny vzniku svetovej ekonomickej krízy z rôznych hľadísk a tiež hľadať možné spôsoby riešenia dopadov krízy z pohľadu firmy. Návrhy spôsobov riešenia ekonomickej krízy, ktoré by boli z pohľadu firiem najúčinnejšie. Použitie metód - analýza, komparácia a dedukcia. Výsledky, diskusia.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00234-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.