Number of the records: 1  

Implementing of policy deployment

 1. Title Implementing of policy deployment
  Parallel titleEinführung einer stringenten kennzahlenorientierten Unternehmensführung
  Author infoChristian Kellner
  Author Kellner Christian EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. S. 34-42. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords systémy riadenia * stratégia podniková * riadenie podľa cieľov * metóda BSC * ciele podnikové
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00385-002, originál dokumentu

Number of the records: 1