Number of the records: 1  

K aktuálnym otázkam komerčného poistenia podnikateľov a poistenia podnikateľských rizík

 1. Title K aktuálnym otázkam komerčného poistenia podnikateľov a poistenia podnikateľských rizík
  Author infoBarbora Drugdová
  Author Drugdová Barbora EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 137-144. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords trh poistný * poistenie neživotné * poisťovne komerčné * Slovensko
  AnnotationPríspevok je venovaný problematike komerčného poistenia podnikateľov a poistným produktom na poistnom trhu. Poistenie podnikateľov môžeme rozčleniť na komerčné poistenie podnikateľov a verejné poistenie podnikateľov. Komerčné poisťovne sú združené v Slovenskej asociácii poisťovní. K 31.12.2008 bolo v Slovenskej asociácii poisťovní združených 22 komerčných poisťovní. V príspevku sú uvedené poistné produkty, ktoré ponúkajú komerčné poisťovne podnikateľom na slovenskom poistnom trhu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00293-005, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.