Number of the records: 1  

Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy

 1. Title Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy
  TranslationRelation between a public administration representing public sector and a third sector at the time of economic crisis
  Author infoKornélia Beličková, Martin Maštalír, Sylvia Bukovová
  Author Beličková Kornélia EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Maštalír Martin EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Bukovová Sylvia EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 103-112. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732
  Issue dataSch.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Keywords sektor terciárny * sektor verejný * sektor štátny * správa verejná * štát sociálny
  AnnotationTeoretické východiská verejnej správy a tretieho sektora. Členenie organizácií tretieho sektora. Modely fungovania systémov sociálneho štátu. Tretí sektor v čase hospodárskej krízy.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00569-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-4

Number of the records: 1