Number of the records: 1  

Využitie ekonometrického modelu na skúmanie determinantov ratingu vybraných krajín

 1. Title Využitie ekonometrického modelu na skúmanie determinantov ratingu vybraných krajín
  Author infoMartin Alexy
  Author Alexy Martin EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 11-19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.43 - Ekonometria
  Keywords modely ekonometrické * rating * štát
  AnnotationCantor a Packer sa pomocou ekonometrického modelu pokúsili nájsť ekonomické faktory ovplyvňujúce ratingové hodnotenie štátu. Vybrali vzorku 49 krajín v období rokov 1991-1994. Ich model autor použil na overenie sily predikcie pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko. Skúmané časové obdobie je 11 rokov v rozmedzí 1997-2007.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00293-027, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.