Number of the records: 1  

Prístupy k riadeniu environmentálnych rizík v globalizačnom procese

 1. Title Prístupy k riadeniu environmentálnych rizík v globalizačnom procese
  Author infoEva Romančíková, Jana Mikócziová
  Author Romančíková Eva EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Mikócziová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 350-359. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords prostredie životné * škody * ochrana prostredia životného * poistenie * globalizácia
  AnnotationPríspevok približuje rôzne mechanizmy riadenia environmentálnych rizík, ktoré sa dostávajú do popredia vplyvom prebiehajúceho procesu globalizácie. Popri normatívnych, finančno-ekonomických a dobrovoľných nástrojoch možno za účinný mechanizmus považovať environmentálne poistenie, pri ktorom aktivnu úlohu v smere prevencie a sanácie environmentálnych škôd zohráva aj samotná poisťovňa. V príspevku je analyzované široké spektrum takto zameraných poistných produktov, ako aj rôzne alternatívne prístupy k poisteniu environmentálnych rizík, ktoré sa etablovali vo vyspelých ekonomikách. Dôležitým predpokladom širšieho využívania poistenia environmentálnych rizík je jasná právna úprava pravidiel vymedzujúcich zodpovednosť znečisťovateľov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00293-014, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.