Number of the records: 1  

Zvýšenie efektívnosti výučby na vysokých školách používaním LMS Moodle

 1. Title Zvýšenie efektívnosti výučby na vysokých školách používaním LMS Moodle
  TranslationIncrease of effectivity of education on universities using LMS Moodle
  Author infoJanette Brixová
  Author Brixová Janette EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source documentZvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti : zborník príspevkov z III. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. S. 128-136. - Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2010. ISBN 978-80-89400-05-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie elektronické * vzdelávanie vysokoškolské * počítače * predmety učebné * kurzy * študenti * učitelia
  AnnotationCharakteristika elektronického vzdelávania. Využívanie LMS Moodle vo výučbe. Vytvorenie študentského konta a vytvorenie kurzu učiteľom. Komunikácia učiteľa a študentov prostredníctvom Moodlu. Zdroje výučby. Swot analýza výučby.
  Public work categoryScientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00404-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.