Number of the records: 1  

Dichotómia: decentralizácia a fragmentácia – pojednanie o stave a zmene

 1. Title Dichotómia: decentralizácia a fragmentácia – pojednanie o stave a zmene
  Author infoElena Žárska
  Author Žárska Elena EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Veřejná ekonomika a správa 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–10. září 2009 v Ostravě u příležitosti 160. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava : 8. ročník. S. 1-11. - Ostrava : Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2103-0
  Other Interrelated Works Dichotómia : decentralizácia a fragmentácia - pojednanie o stave a zmene / Žárska Elena
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Keywords správa verejná * decentralizácia * konsolidácia * samospráva
  AnnotationDecentralizácia verejnej správy predstavuje predovšetkým politickú, kompetenčnú a fiškálnu decentralizáciu, t.j. decentralizáciu moci, kompetencií a financií. Predstavuje prenos výkonu verejnej správy na nižšie úrovne vládnutia – na regionálnu a miestnu samosprávu. Je obsahom prebiehajúcich procesov reforiem verejnej správy mnohých krajinách Európy vrátane Slovenska.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00489-003, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.