Number of the records: 1  

Nové spôsoby hodnotenia investičných príležitostí pre použitie rizikového kapitálu

 1. Title Nové spôsoby hodnotenia investičných príležitostí pre použitie rizikového kapitálu
  Author infoMarek Andrejkovič, Zuzana Hajduová, Lucia Bosáková
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Hajduová Zuzana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Bosáková Lucia EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Source document Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : Košice, 11.12.2009. S. 3-8. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2881-8
  NotePMVZ 2330257
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Keywords financie * investície * kapitál rizikový * efektívnosť investícií * projekty investičné * metódy ekonomicko-matematické * entropia
  AnnotationCharakteristika rizikového kapitálu. Investičná podpora vo forme rizikového kapitálu. Efektívnosť investícií. Klasické metódy multikriteriálneho hodnotenia. Metóda binárnej entropie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00513-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.