Number of the records: 1  

Niektoré výkladové problémy náhrady škody v obchodnom práve z aspektu práva SR a ČR

 1. Title Niektoré výkladové problémy náhrady škody v obchodnom práve z aspektu práva SR a ČR
  Author infoLenka Chochúlová
  Author Chochúlová Lenka EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source documentFenomén judikatúry v právu : sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009, Praha. S. 348-353. - Praha : Nakladatelství Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-29-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 347.7 - Obchodné právo
  Keywords právo obchodné * spoločnosti kapitálové * spoločnosti akciové * spoločnosti s r.o. * družstvá * konatelia * orgány štatutárne * zodpovednosť za škody * súdy * Slovensko * Česko
  AnnotationZodpovednosť členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností a družstva. Porovnanie všeobecnej a osobitnej obchodnoprávnej zodpovednosti za škodu. Rozsudok veľkého senátu Najvyššieho súdu ČR zo dňa 15.10.2008, sp. zn. 31 Odo 11/2006 z pohľadu zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00554-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.