Number of the records: 1  

Zdaňovanie licenčných poplatkov s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva

 1. Title Zdaňovanie licenčných poplatkov s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva
  Author infoDana Slivková
  Author Slivková Dana
  Source document Daňový a účtovný poradca podnikateľa. Č.9 (2010), s. 44-84. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords poplatky * licencie daňové * zmluvy medzinárodné * zdanenie dvojité * právo * Európske spoločenstvá
  AnnotationZdaňovanie licenčných poplatkov podľa Modelovej zmluvy OECD, podľa zákona o dani z príjmov. Zdaňovanie licenčných poplatkov vyplácaných medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov EÚ. Zdaňovanie licenčných poplatkov vyplácaných spoločnosti, ktorá je rezidentom Švajčiarskej konfederácie, ktorá je rezidentom ostrova Man. Príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 8-15

Number of the records: 1