Number of the records: 1  

Viackriteriálne rozhodovanie

 1. Title Viackriteriálne rozhodovanie
  Author infoKatarína Sušienková
  Author Sušienková Katarína EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. S. [1-12]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8
  NoteVEGA 1/0347/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 519.8 - Operačný výskum
  Keywords rozhodovanie za neurčitosti * rozhodovanie viackriteriálne * modely * funkcie úžitkové
  AnnotationZákladným problémom pri viackriteriálnom rozhodovaní je kompromis medzi konfliktnými kritériami. Autorka popisuje aditívny preferenčný model založený na preškálovaní kritérií a váženom porovnávaní jednotlivých alternatív. Individuálna funkcia užitočnosti zachytáva postoj k riziku a môže slúžiť aj na transformáciu hodnôt kritérií na porovnateľné numerické skóre. Na odhad váh kritérií je použitá metóda porovnania lotérií. V prípade interakcie kritérií je možné využiť viacrozmernú funkciu užitočnosti ako funkciu individuálnych funkcií užitočnosti pre jednotlivé kritériá. Popis rôznych podmienok nezávislosti kritérií, potrebných na tvorbu takéhoto modelu preferencií.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00602-022, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.