Number of the records: 1  

Hospodárska politika SR a jej vplyv na rozvoj ekonomiky

 1. Title Hospodárska politika SR a jej vplyv na rozvoj ekonomiky
  Parallel titleEconomic policy of Slovak Republic and its effect on economic development
  Author infoMiroslava Havettová
  Author Havettová Miroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-4]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  Keywords politika hospodárska * rast hospodársky
  AnnotationRealizácia cielenej hospodárskej politiky je kľúčovým predpokladom pre rozvoj ekonomiky. Nástroje a rozsah jej opatrení by mal korešpondovať s aktuálnym stavom a stratégiou rozvoja. Zvolenie si nesprávneho prístupu či už na úrovni cieľu, nástrojov alebo rozsahu môže mať pre ekonomiku negatívne dopady.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-009, originál dokumentu

Number of the records: 1