Number of the records: 1  

Problémy výchovy mladých ľudí k duševnej práci a význam vedomostí z hľadiska nárokov praxe

 1. Title Problémy výchovy mladých ľudí k duševnej práci a význam vedomostí z hľadiska nárokov praxe
  Parallel titleThe problems with youth education and focus of mental work and the purpose of knowledge in the reality
  Author infoJuraj Litomerický
  Author Litomerický Juraj EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Source document Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. S. 246-251. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords školstvo * financovanie * vyučovanie * kvalita * študenti * absolventi * školy súkromné * školy vysoké * teória a prax * veda * výskum * reformy školské
  AnnotationMnožstvo študujúcich eliminuje možnosť venovať dostatok pozornosti študentom. Financovanie školstva založené na počte študentov nevypovedá o kvalite vzdelávania. Bolo by vhodnejšie použiť ako kritérium mieru uplatnenia sa absolventov škôl v praxi. Pri hodnotení kvality pedagogického procesu sa viac berie zreteľ na formu ako na obsah. Vo vysokom školstve sa preceňuje význam vedy a výskumu. Významné sú odborné exkurzie. Dnešní študenti sú jazykovo i technicky zdatní, majú nedostatky v komunikácii a empatii. Škola má vplývať na študentov aj výchovne.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00056-006, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.