Number of the records: 1  

Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska

 1. Title Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska
  Author infoDenisa Ďuričeková, Zuzana Hajduová, Marek Andrejkovič
  Author Ďuričeková Denisa EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Hajduová Zuzana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Andrejkovič Marek EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Source documentMarketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií. S. 96-103. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, 2011. ISBN 978-80-555-0277-9
  Issue dataObr., tab., vzorce
  NoteVEGA 1/0339/10. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Keywords zdroje energie obnoviteľné * zdroje energie prírodné * energia slnečná * využitie energie * rozvoj trvalo udržateľný
  AnnotationVyužívanie slnečnej energie na Slovensku. Solárne kolektory a ich použitie. Fotovoltaika je ďalšou generáciou rozvoja solárnej energie. Pre účely porovnávania tradičných a alternatívnych zdrojov energie boli vytvorené modely, ktoré je možné použiť pri celoročnom vykurovaní rodinných domov a ohreve úžitkovej vody.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00586-001, kópia plného textu

Number of the records: 1