Number of the records: 1  

Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi

 1. Title Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi
  Author infoJarmila Rusiňáková, Peter Rusiňák
  Author Rusiňáková Jarmila EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Co-authors Rusiňák Peter EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. S. 127-159. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  Keywords komunikácia * komunikácia verbálna * diplomacia * diplomati
  AnnotationKomunikácia je základnou metódou realizácie kontaktov využívanou v diplomatickej praxi. Prostredníctvom slova v ústnej či písomnej podobe, ako aj formou neverbálnej komunikácie diplomatický zástupca získava, sprostredkúva a spracúva informácie, ktoré sa všeobecne považujú za jeden z kľúčových výsledkov jeho práce. Autori na obmedzenom priestore verifikujú predovšetkým hypotézy o špecifikách komunikácie v relatívne obmedzenom profesijnom prostredí a ich príp. využitie v iných odvetviach spoločenskej činnosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01607-002, originál dokumentu

Number of the records: 1