Number of the records: 1  

Pôsobenie monopolu na trhu

 1. Title Pôsobenie monopolu na trhu
  Parallel titleThe interplay of monopoly on the market
  Author infoLucia Gramatová
  Author Gramatová Lucia EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. [S. 1-4]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0
  Issue dataGrafy
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.11 - Druhy a formy podnikov
  Keywords trh * monopoly * ceny
  AnnotationMonopol - podstata a charakter. Rovnováha na trhu monopolu. Efekty pôsobenia monopolu na trhu. Cenová diskriminácia uplatňovaná monopolom.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01435-027, originál dokumentu