Number of the records: 1  

Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl

 1. Title Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl
  Author infoMarta Matulčíková
  Author Matulčíková Marta EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source documentHR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. (8.8.2012), [s. 1-2] online. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X
  NotePopis urobený: 5.11.2012
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.36 - Podpora ďalšieho vzdelávania v podniku
  Keywords vzdelávanie ďalšie * trh * konkurencia * modely
  AnnotationPorterov model piatich síl umožňuje ľahšie poznanie a orientáciu v konkurenčnom prostredí vzdelávacích organizácií a umožňuje identifikovať existenciu príležitostí a ohrození charakteristických pre dané odvetvie.
  URLhttp://www.hrvpraxi.sk/33/dalsie-vzdelavanie-z-pohladu-uplatnenia-porterovho-modelu-piatich-sil-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbUXrtjfwNMG3/?query=%CFal%B9ie+vzdel%E1vanie+z+poh%B5adu+uplatnenia&serp=1
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01053-001, kópia plného textu

Number of the records: 1