Number of the records: 1  

Tretia vlna nekonvenčných opatrení Eurosystému

 1. Title Tretia vlna nekonvenčných opatrení Eurosystému
  TranslationThe Third wave of unconventional measures of Eurosystem
  Author infoJana Kotlebová
  Author Kotlebová Jana EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 8, č. 2 (2015), s. 5-17. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732
  NoteITMS 26240120032 "Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí ". - VEGA 1/0326/15 "Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup verzus individuálne riešenia"
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.74 - Peniaze. Mena
  Keywords Európska centrálna banka * politika menová * sadzby úrokové * eurozóna * papiere cenné
  AnnotationSystematizácia posledných opatrení ECB do cieľovo orientovanej stratégie a názory na otázku, či ich prajatím dochádza k naštrbeniu princípov nezávislosti ECB.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00811-002, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2015: 1-3

Number of the records: 1