Number of the records: 1  

No More Disposable Plastics in Slovakia

 1. Title No More Disposable Plastics in Slovakia
  Author infoMichaela Čiefová
  Author Čiefová Michaela EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Weekly briefing. Vol. 17, no.3, (2019), pp. 1-4 online. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionHungary
  Keywords recyklácia odpadu * plasty * environmentalistika * Slovensko
  AnnotationEnvironmentálne problémy: znečistenie vody, vzduchu, degradácia pôdy a celosvetový nárast odpadu. Zameranie na tému konca jednorazových plastov a recyklovanie na Slovensku.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00305-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF383.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1