Number of the records: 1  

Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou

 1. Title Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou . (II.)
  Author infoMiroslav Tichý
  Author Tichý Miroslav
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. Č. 12 (2009), s. 712-714. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.4 - Pracovné prostredie. Bezpečnosť práce. Hygiena práce. Vplyvy na prácu
  Keywords práca * podmienky pracovné * prostredie pracovné * zaťaženie pracovné * psychológia * ergonómia * kvalita * zamestnanci * pracovníci * zrak * svetlo * hluk * prostriedky pracovné ochranné
  AnnotationPostup pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže. Kritériá zvýšenej psychickej pracovnej záťaže. Opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž. Postup pri hodnotení senzorickej záťaže pri práci. Opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú senzorickú záťaž pri práci.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 7-12

Number of the records: 1