Number of the records: 1  

Transferové oceňovanie v teórii a praxi

 1. Title Transferové oceňovanie v teórii a praxi . 4
  TranslationTransfer pricing in theory and practice
  Author infoDalila Luknárová - Kutišová
  Author Luknárová - Kutišová Dalila
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 17, č. 12 (2009), s. 399-404. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady
  Keywords oceňovanie transferové * metódy
  AnnotationMetódy transferového oceňovania. Úloha metód transferového oceňovania. Princíp fungovania jednotlivých metód transferového oceňovania. Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP). Metóda následného predaja. Metóda zvýšených nákladov (C+). Metóda delenia zisku. Metóda čistého obchodného rozpätia. Príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 7-12

Number of the records: 1