Number of the records: 1  

Makroekonomické a mikroekonomické dopady finančnej krízy na automobilový priemysel

 1. Title Makroekonomické a mikroekonomické dopady finančnej krízy na automobilový priemysel
  Author infoMagdaléna Přívarová
  Author Přívarová Magdaléna EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. 1-6. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGraf, tab.
  NoteVEGA 217. - Res. angl., slov. bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 629 - Technika dopravných prostriedkov
  Keywords kríza hospodárska * priemysel automobilový * opatrenia
  AnnotationPopri trhu s nehnuteľnosťami zasiahla svetová finančná kríza veľmi citeľne automobilový priemysel. Vo všetkých ekonomicky vyspelých štátoch má tento sektor kľúčové postavenie v ekonomike. Príčiny krízy automobilového priemyslu. Možné východiská - opatrenia prijímané zo strany automobiliek a zo strany vlád.1. a 2. vlna šrotovného.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-023, originál dokumentu

Number of the records: 1