Number of the records: 1  

(De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia

 1. Title (De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia
  Author infoDária Rozborilová
  Author Rozborilová Dária EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. [1-5]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  NoteVEGA 1/4653/07. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  Keywords domácnosti * úspory obyvateľstva * motivácia
  AnnotationÚspory domácností nepochybne predstavujú jeden z nosných zdrojov investícií. Identifikácia tých determinantov, ktoré motivujú, resp. demotivujú domácnosti sporiť. Ich poznanie vytvára priestor pre voľbu nástrojov, ktoré môžu korigovať nežiaduce správanie domácností.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-022, originál dokumentu

Number of the records: 1