Number of the records: 1  

Logistika a životné prostredie – podmienky a predpoklady v súčasnom rozvoji podnikov na Slovensku

 1. Title Logistika a životné prostredie – podmienky a predpoklady v súčasnom rozvoji podnikov na Slovensku
  Author infoAndrej Dupaľ
  Author Dupaľ Andrej EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. S. [1-6]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords prostredie životné * ochrana prostredia životného * politika ekologická * politika environmentálna * logistika * podnik * Slovensko * logistika podniková * logistika reverzná * logistika zelená
  AnnotationNástroje environmentálnej politiky (stratégie) na úrovni podniku. Dimenzie tvorby a ochrany životného prostredia v podniku. Rozvoj tzv. zelenej logistiky. Reverzná (spätná) logistika. Logistika a životné prostredie v intenciách riešení v Európskej únii. Zlepšená logistika bude mať pozitívne účinky nielen na regionálny rozvoj EÚ, ale podporí hlavne regionálny hospodársky rast a konkurencieschopnosť.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00385-012, originál dokumentu