Number of the records: 1  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov

 1. Title Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov
  Source document MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 223-319. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. ISSN 1335-9568
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords konanie daňové * správa daňová * zákony * novelizácia * správy dôvodové * Slovensko * 1992-2009
  AnnotationZákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 563/2009 Z.z. Za zákonom nasledujú Dôvodové správy k tomuto zákonu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4

Number of the records: 1