Number of the records: 1  

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009

 1. Title Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009
  Author infoMarcela Rabatinová
  Author Rabatinová Marcela EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 15, č. 3 (2010), s. 8-15. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * základ dane * dane z príjmov * daňovníci * úľavy daňové * legislatíva
  AnnotationZákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. umožňuje daňovníkovi (fyzickej osobe) znížiť si základ dane pred výpočtom dane o nezdaniteľné časti základu dane. Od 1. marca 2009 došlo dočasne k zmenám vo výpočte nezdaniteľných častí základu dane, pričom sa podľa prechodného ustanovenia nový spôsob výpočtu nezdaniteľných častí bude aplikovať za zdaňovacie obdobie rokov 2009 a 2010. Mesačne si daňovník môže uplatniť iba nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ilustračný príklad.
  URLhttp://www.daneauctovnictvo.sk/2010/3-2010-1/Uplatnenie-nezdanitelnych-casti-zakladu-dane-za-rok-2009/
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00528-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6