Number of the records: 1  

Podpoistenie majetku, chyba, ktorá sa nevypláca

 1. Title Podpoistenie majetku, chyba, ktorá sa nevypláca
  Author infoIngrid Vachálková
  Author Vachálková Ingrid EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi. Č. 4 (2010), s. 203-206. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords poistenie neživotné * poistenie majetku * zmluvy poistné * poisťovne * poistníci * poistné * riziko * hodnota * nehnuteľnosti
  AnnotationProblematika podpoistenia v oblasti priemyselného a majetkového poistenia. Vymedzenie pojmov: poistná suma, poistná hodnota, nová hodnota poistenej veci, časová hodnota poistenej veci. Správne stanovenie poistnej sumy a eliminácia rizika podpoistenia. Potreba aktualizácie poistnej zmluvy v súlade s vývojom spoločnosti.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00839-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6

Number of the records: 1