Number of the records: 1  

The hierarchical credibility model as a generalisation of the Bühlmann-Straub model and its application

 1. Title The hierarchical credibility model as a generalisation of the Bühlmann-Straub model and its application
  Author infoViera Pacáková, Erik Šoltés, Tatiana Šoltésová
  Author Pacáková Viera EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Co-authors Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Šoltésová Tatiana EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Source documentData analysis methods in economics research, nr.11 : studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. S. 151-162 [0,5]. - Kraków : Universytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. ISBN 978-83-7252-478-2
  Issue dataSch., tab., vzorce
  NoteVEGA 1/0724/08. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords teória kredibility * poistné * modely matematicko-štatistické * portfólio * poistenie vozidiel motorových
  AnnotationStromová štruktúra portfólia a predpoklady modelu. Spoľahlivosť odhadu čistého poistného v hierarchickom modeli. Odhad spoľahlivosti koeficientov. Aplikácia.
  Public work categoryInvited reports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00692-001, kópia plného textu