Number of the records: 1  

Makroekonomické modelovanie a VECM

 1. Title Makroekonomické modelovanie a VECM
  Author infoMartin Lukáčik
  Author Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-5]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8
  Issue dataTab., vzorce
  NoteVEGA 1/0410/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.43 - Ekonometria
  Keywords ekonometria * modely ekonometrické * modelovanie * makroekonomika
  AnnotationŠtrukturálny vektorový autoregresný model (skrátene SVAR). Vektorový model s korekčným členom (skrátene VECM). Štrukturálne vektorové modely s korekčným členom vybraných európskych krajín. Porovnanie odhadnutých parametrov v jednotlivých modeloch.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00709-020, originál dokumentu