Number of the records: 1  

Spiel und Spass mit Sprichwörtern im Unterricht

 1. Title Spiel und Spass mit Sprichwörtern im Unterricht
  Parallel titleHry a zábava s prísloviami na vyučovaní
  Author infoDanuša Lišková, Silvia Adamcová
  Author Lišková Danuša EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Co-authors Adamcová Silvia EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. S. 106-110. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4
  Issue dataObr.
  NoteRes. nem., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * vyučovanie * hry * nemčina * jazykoveda * komunikácia verbálna * frazeológia
  AnnotationAspekty nemeckej frazeológie – príslovia, ktoré tvoria nielen pevnú súčasť slovnej zásoby, ale patria aj k náročnej oblasti ústnej komunikácie. Ustálené slovné spojenia patria ku kreatívnym zručnostiam vo výučbe cudzích jazykov a ich ovládanie patrí ku kľúčovým kompetenciám v oblasti všeobecnej a odbornej komunikácie. Obraznosť a zrozumiteľnosť niektorých vybraných prísloví.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00754-022, originál dokumentu