Number of the records: 1  

eLearning: směr pro handicapované

 1. Title eLearning: směr pro handicapované
  Author infoJan Hán
  Author Hán Jan
  Source document Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. Roč. 45, č. 5 (Květen 2010). - Praha : Economia, 2010
  Personalistika online. Č. Květen (2010), s. 10-12. ISSN 0026-8720
  NoteČasopis je dostupný na adrese: http://modernirizeni.ihned.cz/, vyžaduje sa registrácia
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie elektronické * osoby zdravotne postihnuté * študenti * učitelia * komunikácia elektronická * počítače
  AnnotationeLearning si našiel svoje nezatupiteľné miesto nielen v systémoch vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách, ale dôležitú úlohu má aj v ďalšom vzdelávaní, ako aj v rámci rekvalifikačných programov. Každá cieľová skupina má na eLearningové riešenia iné nároky. Využívajú sa rôzne typy didaktických metód a nástrojov a rôzne štýly vedenia lektorov. Doteraz málo diskutovanou oblasťou aplikácie eLearningu je vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím. Práve v tejto oblasti má eLearning veľký potenciál.
  URLhttp://modernirizeni.ihned.cz/c1-43871460-elearning-smer-pro-handicapovane
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6 + 2 príl.