Number of the records: 1  

Systém vedenia účtovníctva vo verejnom sektore

 1. Title Systém vedenia účtovníctva vo verejnom sektore
  Author infoŠtefan Fabian
  Author Fabian Štefan
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Č. 7-8 (2010), s. 14-20. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Keywords vedenie účtovníctva * štandardy účtovné medzinárodné * sektor verejný * organizácie rozpočtové * organizácie príspevkové * obce * správa verejná
  AnnotationPrijatý systém vedenia účtovníctva verejného sektora, do ktorého patria rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a tiež samosprávne kraje, zabezpečuje od roku 2002 prechod od hotovostného účtovníctva na model akruálneho účtovníctva, ktorý je základom finančného vykazovania podľa medzinárodných účtovných štandardov. Tento systém je obsiahnutý a vysvetlený v rámcovej osnove k medzinárodným účtovným štandardom IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial reporting Standards).
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12