Number of the records: 1  

Vývoj vzájomných vzťahov EÚ a Indie v 21. storočí

 1. Title Vývoj vzájomných vzťahov EÚ a Indie v 21. storočí
  Author infoMartin Grešš
  Author Grešš Martin EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 03.-04. december 2009. S. 179-186. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0862/08. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords spolupráca hospodárska medzinárodná * partnerstvo strategické * rozvoj trvalo udržateľný * demokracia * chudoba * dohody medzinárodné * summity * Európska únia * India
  AnnotationIndia ako strategický partner Európskej únie. Hlavné dokumenty, ktoré riešia vzájomnú spoluprácu Európskej únie a Indie v 21. storočí - Spoločný akčný plán a Strategický dokument pre Indiu na roky 2007 – 2013. Spolupráca na základe Spoločného akčného plánu. Charakteristika Strategického dokumentu pre Indiu na roky 2007 - 2013. Prehľad summitov EÚ a Indie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00936-016, originál dokumentu