Number of the records: 1  

Práva a povinnosti subjektov príjmajúcich prostriedky Európskej únie

 1. Title Práva a povinnosti subjektov príjmajúcich prostriedky Európskej únie
  Author infoIngrid Veverková
  Author Veverková Ingrid
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Č. 9 (2010), s. 12-17. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords prostriedky peňažné * zdroje finančné * Slovensko * správa verejná * Európska únia * rozpočtovanie * pravidlá účtovné
  AnnotationVymedzenie pojmu prostriedky Európskej únie podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie. Rozpočtové pravidlá pri poskytovaní a použití prostriedkov EÚ a ŠR. Pravidlá pri účtovaní poskytnutia prostriedkov z EÚ a ŠR určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12