Number of the records: 1  

[Nemecký odborný text ako predmet prekladu]

 1. Title [Nemecký odborný text ako predmet prekladu]
  Author infoDanuša Lišková
  Author Lišková Danuša EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 2 : zborník vedeckých prác. S. 97-98. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-39-0
  Review document Nemecký odborný text ako predmet prekladu / Katarína Seresová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * prekladatelia * nemčina * ekonómia * recenzie
  AnnotationRecenzia na monografiu autorky Kataríny Seresovej s názvom Nemecký odborný text ako predmet prekladu. Autorka podrobuje odborný ekonomický text analýze z pohľadu prekladu. Pri spracovaní uvedenej témy využila pomerne značný počet odborných materiálov z danej oblasti. Jednotlivé kapitoly vystihujú podstatné problémy a vzájomné súvislosti. Autorka člení problematiku do šiestich kapitol.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01145-006, originál dokumentu

Number of the records: 1