Number of the records: 1  

Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ

 1. Title Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ . 2.5
  Author infoMatej Valach
  Author Valach Matej EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. S. 60-68. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords konvergencia * Slovensko * ukazovatele * Európska únia * produkt domáci hrubý * parita sily kúpnej * hladina cenová * zamestnanosť * produktivita práce * cena práce * veda * výskum
  AnnotationAnalýza vývoja faktorov, ktoré sú predpokladmi reálnej konvergencie, jej konkrétne ukazovatele a ich porovnanie za Slovensko s Európskymi krajinami.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01468-010, originál dokumentu