Number of the records: 1  

Osobitosti vývoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2009

 1. Title Osobitosti vývoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2009
  Parallel titleParticular development of small and medium enterprises in teh Slovak Republic in the period 1993 - 2009
  Author infoHelena Strážovská
  Author Strážovská Helena EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 580-586. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataGrafy, sch., tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords Európska únia * Slovensko * podnikanie malé * podnikanie stredné * stratégia podnikateľská * politika podnikania * osoby právnické * osoby fyzické * organizácie obchodné * organizácie neziskové * živnostníci * podnikatelia
  AnnotationJednotlivé etapy vývoja MSP po vzniku SR od roku 1993, cez vstup do EÚ v roku 2004, až po vstup Slovenska do eurozóny v roku 2009. Rozdielna štruktúra právnych subjektov a z toho plynúci vplyv na ekonomiku. Hodnotenie právnických a fyzických osôb MSP.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-104, originál dokumentu