Number of the records: 1  

Zahraničný obchod medzi EÚ a krajinami SNŠ

 1. Title Zahraničný obchod medzi EÚ a krajinami SNŠ
  Parallel titleForeign trade between EU and CIS countries
  Author infoElena Kašťáková
  Author Kašťáková Elena EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 278-282. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataGraf, tab.
  NoteVEGA 1/0184/08. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.5 - Zahraničný obchod
  Keywords obchod zahraničný * Európska únia * Spoločenstvo nezávislých štátov * komodity
  AnnotationAnalýza vývoja zahraničného obchodu EÚ s krajinami SNŠ prostredníctvom vývoja zahraničného obchodu v rámci organizačného zoskupenia SNŠ. Hlavné komodity vzájomného obchodovania EÚ s týmito krajinami.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-061, originál dokumentu

Number of the records: 1