Number of the records: 1  

Grécky ekonomický syndróm a kríza eurozóny

 1. Title Grécky ekonomický syndróm a kríza eurozóny
  Parallel titleThe Greek economic syndrom and crisis of eurozone
  Author infoĽuboš Pavelka
  Author Pavelka Ľuboš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 509-513. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.3 - Verejné pôžičky. Verejné dlhy
  Keywords kríza finančná * Grécko * dlhy štátne * modely ekonomické * Európska centrálna banka * inflácia
  AnnotationGrécko zažíva v roku 2010 vlnu generálnych štrajkov, ktorých príčinou je extrémny verejný dlh krajiny, ktorého splácanie oslabuje sociálnu funkciu štátu. Nevyhnutnosťou je preto znižovanie verejných výdavkov vo všetkých oblastiach. Analýza dopadov gréckej krízy na eurozónu a bankový sektor.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-071, originál dokumentu

Number of the records: 1